Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 72

  • Tổng 14.350.472

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học,... Tin mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc vai trò của KH,CN&ĐMST thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu phát triển đất...
“Lực lượng sản xuất chất lượng cao chính là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” Tin mới
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số ngày 19/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng sản xuất chất...
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa... Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa... Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực Tin mới
Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thông qua việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định mới của pháp luật về PCTN, tiêu cực.
Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh...   Tin mới

Ngày 5/7/2024, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột sắn dây theo chuỗi tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh...

Xem tiếp
Chế tạo máy tự động gieo hạt và bón phân cho lúa   Tin mới

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh giảng viên ngành kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cùng các cộng sự đã phát triển thành công một loại máy có khả năng tự động gieo hạt, phun thuốc và bón phân...

Xem tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH